Naše klinika

Dětská ORL má v Brně i v České republice svým výlučním zaměřením na dětské pacienty specifické postavení.

Dětská ORL klinika FN Brno poskytuje základní ORL péči pro dětské pacienty z Brna a blízkého okolí. Dále poskytuje specializovanou odbornou a superspecializovanou ORL péči pro dětské pacienty celé Moravy. V současné době se profiluje hlavně v oblasti patologie středouší, v endonazální chirurgii, poskytuje komplexní péči dětem s poruchami sluchu, hlasu a řeči.

Oddělení 20_M_120.jpg

Struktura kliniky

Ambulantní část

  • všeobecné  ambulance ORL
  • ambulance jednodenní chirurgie, příjmová ambulance
  • foniatrická ambulance
  • logopedická ambulance

Lůžková část

  • oddělení 20 - 21 standardních lůžek, 4 lůžka pro doprovod
  • oddělení 18 - 8 lůžek krátkodobé, jednodenní chirurgie

Oddělení 18_M_120.jpg

Operační sály

  • ORL sál v centrálním operačním traktu
  • ORL sál krátkodobé chirurgie

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001