Oddělení intenzivní a resuscitační péče

Náplní resuscitační a intenzivní péče je péče o nemocné s akutním nebo hrozícím selháváním životních funkcí. Resuscitační a intenzivní péče je poskytována na lůžkách KDAR a je zajišťována zaměstnanci KDAR. K zajištění resuscitační a intenzivní péče je nutná trvalá dostupnost ošetřujícího lékaře KDAR, a to i během pohotovostních služeb.

K zajištění resuscitační a intenzivní péče je třeba také trvalá nepřetržitá spolupráce SVLS a trvalá dostupnost konziliárních odborníků (především dětského chirurga, pediatra, dětského neurologa a radiodiagnostika). Nemocní jsou na lůžka KDAR přijímáni a z nich propouštěni ošetřujícím lékařem KDAR. Překlady uvnitř nemocnice se uskutečňují vždy po vzájemné dohodě ošetřujících lékařů příslušných oddělení. Důvodem k přijetí na lůžka KDAR je zdravotní stav nemocného odpovídající vstupním kritériím (Kritéria příjmu a propuštění na KDAR).

Resuscitační a intenzivní péče je pokračováním neodkladné resuscitace nebo navazuje na předcházející oborovou intenzivní péči.

Oddělení má 8 lůžek intenzivní a resuscitační péče pro pacienty od narození do 18 let. Hospitalizováni jsou pacienti přivezení RZP (primární příjmy) a pacienti přeložení z jiných oddělení a klinik (sekundární příjmy).

Kontakt

  • doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., tel 532 234 223, mail

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001