Centrum maligní hypertermie

KDAR je nedílnou součástí Národního centra pro diagnostiku maligní hypertermie, které funguje od roku 2002 jako jediná instituce tohoto druhu nejen v ČR, ale ve všech zemích bývalého „ východního bloku“. Centrum dále zahrnuje ARK FN USA a OLG FN Brno.

Na KDAR poskytujeme komplexní péči dětským pacientům se suspektní nebo již potvrzenou dispozicí k maligní hypertermii (MH).

 

Aktuální činnost centra

 • Konzultace suspektních stavů, individuální stanovení optimálního dg. postupu
 • Diagnostika MH - indikace a odběry svalu pro in-vitro kontrakční test (IVCT)
 • Genetická diagnostika 33 mutací RYR 1 genu (19. chromozom) a 2 mutace CACNA1S genu (1. chromozom)
 • K 9/2015 vyšetřeno 105 rodin, 56 pozitivních, u 25 zjištěna kauzální mutace
 • Databáze MH-pozitivních a MH-rizikových rodin českých i slovenských, poradenství
 • Management anestezie a perioperační péče pro děti z rizikových rodin

Trendy, směry dalšího rozvoje

 • Rozšíření týmu, aktivnější spolupráce s rodinami
 • Genetické mapování české (ev. slovenské) populace
 • Funkční diagnostika pro potvrzení kauzality nových mutací
 • Vznik a odborné vedení pacientské organizace

Kontakt

 • MUDr. Dagmar Štěpánková, Ph.D., tel 532 234 691, mail

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001