Cena operace pro dospělé pacienty

 

Laserová operace jednoho oka (LASEK) 13.000,- Kč
Laserová operace jednoho oka (PRK) 10.500,- Kč
PTK (fototerapeutická keratektomie) 5.000,- Kč

 

Předoperační vyšetření zdarma

 

Cena výkonu zahrnuje:

  • Příslušný podíl hodnoty sestavy přístrojů použitých při zákroku na jednom oku
  • Mzdy lékařů a středních zdravotnických pracovníků provádějících vyšetření, vlastní zákrok, pooperaní kontroly a práce s tímto bezprostředně související
  • Vlastní režii oční kliniky a správní režii FN Brno
  • Použité léky a speciální zdravotnický materiál

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu přímo na pokladně Fakultní dětské nemocnice.

 

U specifických indikovaných vad u dětských pacientů se refrakční laserový zákrok nehradí


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001