Co zajišťujeme

  

 • výdej léků a pomůcek zdravotnické techniky (PZT) na žádanky - zásobuje kliniky a ostatní pracoviště nemocnice:
 1. hromadně vyráběnými léčivými přípravky
 2. infúzními a dezinfekčními roztoky  
 3.  individuálně připravovanými léčivýni přípravky
 4. vaky pro parenterální výřivu A-I-O
 5. laboratorními, diagnostickými a imunologickými přípravky
 6. chemikáliemi
 7. zdravotnickými potřebami
 8. připravovanými cytostatickými léčivými přípravky
 • výdej léků a PZT na recepty, poukazy a výdej doplňkového sortimentu - slouží především potřebám ambulantních pacientů opuštějících FN Brno
 • přípravu léčivých přípravků v rozsahu daném osvědčením
 • kontrolní činnost
 • předepsanou dokumentaci a evidenci umožňující farmakoekonomická sledování
 • odborný a etický růst svých zaměstnanců a přispívá k výchově zaměstnanců FN Brno
 • instruktáž zaměstnanců FN Brno o zásadách uchovávání léčiv
 • praxe studentů farmaceutických fakult a vyšších odborných zdravotnických škol,dále praxe sanitářů v rámci sanitařských kurzů
   

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001