Bezpříspěvkové dárcovství krve

Bezpříspěvkové dárcovství krve

 

Bezpříspěvkové dárcovství je významným kritériem bezpečnosti darované krve. Pouze ten dárce, který není motivován přímou finanční odměnou, je z hlediska moderního pojetí transfuzní služby dostatečně bezpečný.

 

Morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí v České republice Český červený kříž

 

Bronzová medaile prof. Janského je udělena za 10 odběrů krve

Stříbrnou medaili prof. Janského získává dárce za 20 odběrů

Zlatá medaile prof. Janského je dárci udělena za 40 odběrů

 

Bronzovou medaili prof. Janského obdrží dárce krve přímo na TTO FN Brno bezprostředně po uskutečněném 10. bezpříspěvkovém odběru krve, Stříbrné a Zlaté medaile jsou předávány na slavnostních společenských akcích Českého červeného kříže za účasti vedení TTO FN Brno, které jsou organizovány několikrát do roka.

 

Mnohonásobným dárcům krve jsou udělovány zlaté kříže.

 

Zlatý kříž III.stupně získává dárce za 80 odběrů 

Zlatý kříž II.stupně je udělen dárci za 120 odběrů

Zlatým křížem I.stupně jsou vyznamenáni dárci za 160 odběrů

 

Zlatým křížem I.stupně jsou dárci krve vyznamenáváni na celostátních akcích Českého červeného kříže v Praze.

 

Plaketa ČČK Dar krve - dar života

 

 Uděluje se za 250 odběrů

     

 

 

Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík a celospolečenské uznání.

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001