Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje příslušná matrika dle místa úmrtí, obvykle do 14 dnů po pohřbu.

Příslušné matriky dle místa úmrtí:

FN Brno – PMDV, Bohunice

Matrika Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69, tel. 542 526 244-6 Matrika

FN Brno – Pracoviště reprodukční medicíny, ul. Obilní trh

Matrika Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69, tel. 542 526 244-6 Matrika

FN Brno – Pracoviště dětské medicíny, ul. Černopolní:

Matrika Brno - sever, Bratislavská 70, PSČ 601 47, tel. 545 542 268 Matrika 

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovalele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na Odboru matrika.

K vystavení úmrtního listu je potřeba:

  • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)
  • rodný případně oddací list zemřelého
  • fakturu o zaplacení pohřbu


Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále doklad totožnosti osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah).


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001