Laboratorní příručka

Laboratorní příručka je veřejný dokument vytvořený pro lepší orientaci zdravotníků i laické veřejnosti v oblasti služeb poskytovaných laboratoří. Laboratorní příručka obsahuje základní informace o organizační struktuře laboratoře, popis základních laboratorních činností, návody pro správný odběr klinických vzorků, návody na správné vyplňování žádanek, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení neshod a stížností. Obsah laboratorní příručky je sestaven v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 v platném znění - Zdravotnické laboratoře – požadavky na kvalitu a způsobilost. Laboratorní příručka je pravidelně aktualizována. Doufáme, že Vám příručka přinese nejen potřebné informace, ale podpoří dobrou úroveň vzájemné spolupráce.


Ke stažení


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001