Kam odevzdat doklady zemřelého

Občan České republiky

Občanský průkaz - pokud si jej neponechá matriční úřad (na jejímž území k úmrtí došlo), odevzdá se na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého.

Průkaz pojišťovny - na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny,

Řidičský průkaz - na dopravní inspektorát,

Cestovní pas - orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR,

Vojenská knížka - na obvodní (okresní) vojenskou správu.

V případě cizince 

Cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie - odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Starobní (invalidní) důchod

Úmrtí je nutné ohlásit na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001