Granty

ND 6865-3 Zavedení in vitro kontrakčního testu, genetického a bioptického vyšetření k diagnostice maligní hypertermie-hlavní řešitel. prof. MUDr Z.Lukáš,CSc.

Dále spoluúčast na grantech NK a IGEK FNB /prof. MUDr Z.Lukáš, prof. MUDr.K. Dvořák, prof. MUDr. B.Habanec, MUDr. M. Číhalová

Interní grant FNB 26/00 Vliv koncentrace formolu a objemu fixované tkáně na výsledek bioptického imunohistochemického vyšetření. Řešitel prof. MUDr Z.Lukáš,prof. MUDr K. Dvořák,MUDr J.Kyclová ,MUDr P. Rotterová.

Diagnostika nádorových onemocnění podle stádií v údajích NOR - epidemiologická studie

IGA MZ ČR NR/8068-3(2004-2006), řešitel RNDr. J. Šmardová,CSc., spoluřešitelé: RNDr. B. Ravčuková, Mgr. D. Grochová, Bc. I. Kroupová, M. Svitáková.

Funkční analýza teplotně senzitivních mutantů nádorového supresoru p53.

IGA MZ ČR NR/8052-3 (2004-2006), řešitel prof. MUDr. Z. Lukáš,CSc., spoluřešitelé: prof.MUDr. J. Bednařík,CSc., RNDr. L. Fajkusová,CSc., Bc. I. Kroupová, RNDr. I. Valášková, MUDr. T. Brychta

Diferenciální diagnostika myotonické dystrofie DM1 a DM2 zavedením metodiky fluorescenční hybridizace in situ.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001