Pokyny pro urologická pracoviště

Pacient může být vyšetřen na kterémkoli urologickém pracovišti  a po splnění všech kritérií je možné objednávat pacienty ke zhodnocení a zařazení na čekací listinu na tel. 224967847-8 (VFN Praha) a 53223 3860, 53223 3869 (FN Brno).

 

Pravidla pro výběr pacientů

Pacienti jsou vybíráni k implantaci ze seznamu na čekací listině (waiting list). Čekací listina je průběžně doplňovaným seznamem pacientů, kteří vyhověli v určitém okamžiku indikačním kritériím. V případě, že pacient v daném okamžiku k implantaci není vhodný (např. přechodně nesplňuje indikační kritéria), je ze seznamu vybrán k implantaci další nemocný, který indikační kritéria splňuje. Pacienti k re-implantaci jsou zařazováni mimo pořadí.

Čekací listina bude trvale zveřejněna na webu obou center a webu cus.cz, za její pravidelnou aktualizaci na všech uvedených webech bude odpovědný garant této operační metody pro VZP, primář MUDr. Ivan Pavlík, MBA. (Urologická klinika, Praha 2, Ke Karlovu 6). Identifikace čekajících musí respektovat na listině ochranu osobních údajů, ale musí být dostatečně instruktivní.

 

Indikační kritéria

Indikace k implantaci umělého svěrače – odborné hledisko (všechna kritéria musí být splněna)

 1. Inkontinence III. stupně trvající alespoň 6 měsíců a nereagující na konzervativní léčbu
 2. Motivovaný pacient, který pochopil princip deaktivace svěrače a prokázal na modelu, že je schopen svěrač ovládat.
 3. Pacient má realistická očekávání
 4. Sterilní moč
 5. Stabilní detruzor
 6. Kapacita močového měchýře alespoň 200 ml
 7. Qmax alespoň 10 ml/s
 8. Uretra volně průchodná pro 18F
 9. Vyloučeno klinicky významné reziduum (pod 20% kapacity měchýře)
 10. Vyloučena jiná patologie dolních močových cest (konkrementy, divertikly, maligní onemocnění, obstrukce; případná striktura uretry musí být předem vyřešena a stabilita stavu bez intervencí musí trvat alespoň 3 měsíce)
 11. Vyloučen vezikoureterální reflux a jiná obstrukční uropatie horních močových cest
 12. Vyloučena patologie horních močových cest zakládající předpoklad chirurgického řešení
 13. Vyloučeno jakékoliv zánětlivé nebo nádorové onemocnění chronické nebo akutní, oslabující imunitní systém nebo vyvolávající celkovou reakci organismu
 14. Vyloučeny krvácivé stavy

 

Kontraindikace

Pacient, který nevyhovuje všem dílčím indikačním kritériím je pro implantaci kandidátem nevhodným. Pacient splňující indikační kritéria jen při trvalé medikamentózní léčbě (chemosuprese, antimuskarinika atd.)  je pro operaci kandidátem méně vhodným a jeho zařazení na čekací listinu je třeba pečlivě posoudit. Toto posouzení je v kompetenci příslušného centra.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001