Pro pacienty

TTO FN Brno zajišťuje odběr a výrobu autotransfuzních přípravků – více informací naleznete zde >>>.

Informace týkající laboratorních vyšetření prováděných TTO FN Brno naleznete zde >>>.

 

Důležitá telefonní čísla

Pracoviště v Brně

 • evidence dárců krve: 532 233 633, 532 2323 607
 • expedice transfuzních přípravků a krevních derivátů: 532 232 626, 532 233 605
 • sekretariát TTO FN Brno: 532 232 172
 • fax: 532 232 116
 • HLA laboratoř: 532 233 540 
 • Ambulance - autotransfuze: 532 233 908
 • ústředna FN Brno: 532 231 111

Pracoviště v Třebíči

 • 568 809 337 - evidence dárců krve, autotransfuze

 

Laboratoře I. a II. Transfuzního oddělení FN Brno zajišťují:

serologická a imunohematologická vyšetření pacientů včetně dětí a novorozenců, těhotných žen,  dárců krve a dárců lidských tkání, buněk a orgánů:

 • vyšetření krevní skupiny
 • vyšetření ostatních skupinových antigenů erytrocytů
 • předtransfuzní vyšetření
 • vyšetření specifických protilátek proti erytrocytům
 • vyšetření potransfuzních reakcí
 • screeningové vyšetření infekce HIV: HIV p24 a anti - HIV ½ (HIV/ AIDS)
 • screeningové vyšetření infekce HCV:  anti - HCV (hepatitis C)
 • screeningové vyšetření infekce HBV:HBsAg a anti-HBc (hepatitis B)
 • screeningové vyšetření infekce HTLV: anti - HTLV I, II
 • screening protilátek anti-Treponema pallidum  (syfilis)

 

Vyšetření krevní skupiny nebo jiných znaků je možné provést pro zájemce i za přímou platbu. Více viz sekce Placené služby.

 

Laboratoř III. (HLA) Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno zajišťuje:

 • typizaci HLA antigenů I. a II. třídy
 • stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami
 • vyšetření protilátek proti leukocytům a trombocytům
 • čtvrtletní vyšetření anti-HLA protilátek u dialyzovaných pacientů
 • křížovou zkoušku před transplantací solidního orgánu
 • monitorování anti-HLA protilátek u pacientů po transplantaci
 • genotypizaci slabých a variantních RhD fenotypů
 • HPA genotypizaci
 • výběr HLA kompatibilních transfuzních přípravků

 

 

Hematologická ambulance pro dárce krve

V TTO FN Brno je od roku 2003 v provozu hematologická ambulance pro dárce krve. Jsou zde vyšetřováni a eventuelně dispenzarizováni dárci krve s abnormálními hodnotami krevního obrazu. V případě, že je diagnostikovaná porucha přeléčena, jsou dárci schopni dalších odběrů krve za účelem darování. Pacienti s trvalejšími poruchami jsou dále sledováni, v závažnějších případech jsou předáváni na hematologickou ambulanci OKH FN Brno.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001