Kontakty

Adresa

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

budova G

Jihlavská 20

625 00 Brno

 

Vedení kliniky

Přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Sekretariát školský: Jana Pazderová, tel.: 532 232 053

Zástupce přednosty pro školství:  MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084

Zástupce přednosty pro zdravotnictví:  MUDr. Oldřich Synek – primář

Vrchní sestra: Milena Švestková

Sekretariát zdravotnický: Hana Doušková, tel.: 532 232 059

Dokumentátorka: Dana Winklerová, tel.: 532 232 346

 

Profesoři:

Prof. MUDr.Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., tel.: 532 232 560

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., tel.: 532 232 056

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., tel. 532 232 072

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., tel. 532 232 301

 


 

Ambulance

Vedoucí lékař:                                                          MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Ambulantní lékaři pro dospělé:                                  MUDr. Iva Lamačová

                                                                                 MUDr. Jana Hořínková        

Ambulantní lékař internista:                                      MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

Ambulantní psycholog po dospělé:                             Mgr. Barbora Valková

Ambulantní lékař pro děti a dorost:                            MUDr.Jan Všetička

                                                                                 MUDr.Eva Kubicová

Ambulantní psycholog pro děti:                                  PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Staniční sestra ambulance:                                         Božena Holubová

 

KONTAKTY K OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ, INFORMACE:

Ambulance dospělých:                                     +420 532 232 094

Ambulance dětská:                                          +420 532 232 092

 


 

Oddělení 

 

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, ODD. 21:

Vedoucí lékař:                                                           MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Lékaři:                                                                      MUDr. Eva Kubicová

                                                                                 MUDr. Jana Najmanová

                                                                                 MUDr. Petra Lipová

Psychologové:                                                            PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

                                                                                 Mgr. Kateřina Janasová

                                                                                 Mgr. Lucie Štejgerlová

Staniční sestra:                                                          Jindřiška Kumanová

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                     +420 532 232 312, 2 313

 


 

UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ PRO AFEKTIVNÍ PORUCHY, ODD. 22:

 

Vedoucí lékař:                                                          MUDr. Karolína Czeczotková

Lékaři:                                                                     MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

                                                                                MUDr. Soňa Dudešová

                                                                                MUDr. Petra Štrocholcová

                                                                                MUDr. Lenka Dudová

                                                                                MUDr. Monika Šutáková

                                                                                MUDr. Irena Rodáková

Psychologové:                                                           PhDr. Milena Blažková

                                                                                 Mgr. Sylvie Fedorová           

Staniční sestra:                                                          Mgr. Jozef Žúbor

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                     +420 532 232 068, 2 325       

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ PRO PSYCHOTICKÉ PORUCHY, ODD. 23:

 

Vedoucí lékař:                                                          MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

Lékaři:                                                                      MUDr. Adam Fiala

                                                                                 MUDr. Dominika Leznarová

                                                                                 MUDr. Jan Lošák

                                                                                 MUDr. Robert Roman

Psychologové:                                                             Mgr. Hana Janáková

                                                                                  Mgr. Monika Víchová

Staniční sestra:                                                           Monika Večeřová

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                     +420 532 232 071, 2 320

 


 

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE:

Vedoucí lékař:                                                           prim. MUDr. Oldřich Synek

Lékaři:                                                                      doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.

                                                                                 MUDr. Patricie Jiroutová

                                                                                 MUDr. Miroslava Navrátlová, Ph.D. (lékař internista)

Staniční sestra:                                                         Kateřina Michálková

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna:                                                                     +420 532 232 376, 3 276

 


 

KRIZOVÉ CENTRUM a KOEDUKOVANÉ OTEVŘENÉ ODD. 24:

Vedoucí lékař:                                                          MUDr. Andrea Cejpková

Lékaři:                                                                     MUDr. Václav Krmíček

                                                                                MUDr. Šimon Ondruš

                                                                                MUDr. Ivana Palčíková  

                                                                                MUDr. Marie Hojgrová

Psychologové:                                                           Mgr. Tomáš Svěrák

                                                                                Mgr. Pavla Linhartová

                                                                                PhDr. Marcela Langová Šindelářová

                                                                                Mgr Tereza Ženčáková

                                                                                Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D

                                                                                Mgr. Jan Dufek

                                                                                Mgr. Terézia Knejzlíková                                    

Staniční sestra:                                                         Bc. Marie Malinová

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH (platí v prac. době)

Sesterna KC:                                                                +420 532 232 335

Sesterna odd. 24:                                                         +420 532 232 078, 2 333

 


 

KONTAKT NA KRIZOVÉ CENTRUM (NEPŘETRŽITÝ PROVOZ):           

+420 532 232 078

KRIZOVÉ CENTRUM s nepřetržitým provozem poskytn první psychiatrickou a psychologickou pomoc:

  • při ztrátě duševní rovnováhy
  • při smutku a beznaději
  • v krizovýc životních situacích

 

KONTAKTNA LINKU NADĚJE při KC (NEPŘETRŽITÝ PROVOZ) 

+420 547 212 333

LINKA NADĚJE při KC s nepřetržitým telefonickým provozem poskytne volajícím první psychologickou pomoc po telefonu.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001