Ergoterapie

Vedoucí ergoterapeutů: Mgr. Markéta Jindřichovská (MD)                           

Zástupce: Kateřina Müllerová,DiS.

 

 

 

Ergoterapie  je součástí komplexní péče o pacienty již od založení psychiatrické kliniky. Jedná se o jednu z nejstarších terapeutických metod, jejíž vznik přímo souvisí s péčí o pacienty s psychickým onemocněním.

Terapeutickým prostředkem ergoterapie je aktivita, která vychází z aktuálních potřeb pacientů a zahrnuje oblast ADL (aktivit denního života), pracovních a volnočasových aktivit. Tato forma terapie doprovází pacienty od příjmu na kliniku až po jejich propuštění.

Ergoterapie je k dispozici pacientům na uzavřených odděleních a následně v ergoterapeutických dílnách, kde je možnost výběru dle osobních preferencí (dílna řezbářská, výtvarná, zahradnická, textilní a kreativní). Součástí ergoterapie je cvičná kuchyně pro nácvik ADL.

Na  klinice pracuje 5 ergoterapeutů. Externě dochází terapeutka na arteterapii a tanečně-pohybovou terapii.

 

Při terapii jsou respektovány základní principy Modelu kreativní schopnosti VDT, který využívá aktivitu (tvůrčí činnost) jako prostředek podpory zdraví. Vychází z předpokladu, že každý člověk má tvůrčí potenciál, který je možné v ergoterapii rozvinout prostřednictvím vhodných intervencí. Z modelu tvůrčí schopnosti vycházejí výtvarné happeningy a tvůrčí dílny realizované ve spolupráci pacientů a ergoterapeutů.

Prostor parku kolem Psychiatrické kliniky je využíván k zahradně-terapeutickým aktivitám. Zahrada zahrnuje odpočinkovou zónu, dětské hřiště i zahradu pro pacienty, kteří jsou v akutní fázi onemocnění a jejich stav jim nedovoluje běžně se pohybovat ve volné přírodě. Venkovní prostory jsou pacienty využívány pro aktivní i receptivní zahradně – terapeutické aktivity.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001