Ultrasonografie - UZ

Popis metody

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní bezbolestné vyšetření, bez prokázaných škodlivých účinků, lze jej provádět i u těhotných žen. Metoda je založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Typicky se používají piezoelektrické sondy o frekvencích 2-18 MHz. Vyšetření provádí lékař-radiolog.

Při vyšetření vám bude na vyšetřovanou oblast nanesen bezbarvý gel, který nezanechává skvrny na oblečení, samotné vyšetření se provádí přiložením sondy na povrch těla. Při vyšetření můžete být vyzvání k zadržení dechu.

Ke zvýšení kontrastu obrazu, a tím i citlivosti vyšetření, lze použít nitrožilně podaných kontrastních látek. K tomu se používají mikrobubliny neškodného plynu, který po podání poměrně rychle mizí z těla pacienta vydýcháním.

 

Příprava

UZ vyšetření břicha a pánve, břišní aorty, Doppler ledvinných cév, Doppler břišních žil (portální oběh)

  • Pacient je minimálně 5 až 6 hodin před vyšetřením lačný - to znamená, že nejí, pije jen nezbytně nutné minimální množství čisté vody k zapití léků, nekouří, nežvýká, nepožívá „cucavé bonbóny". Polykaný vzduch, žaludeční a střevní obsah UZ obraz významně ruší.   

UZ vyšetření ledvin, vývodných močových cest, močového měchýře

  • Pacient je minimálně 5 až 6 hodin před vyšetřením lačný.
  • V den vyšetření pije dostatek tekutin. Hodinu před vyšetřením již pokud možno nemočí, aby byl dostatečně naplněný močový měchýř.  

UZ vyšetření krku, měkkých tkání, kloubů, Doppler cév a žil dolních a horních končetin

  • Na tato vyšetření není nutná žádná příprava - pacient nemusí být lačný, zvykle pije tekutiny.

UZ vyšetření střev

  • Není nutná speciální příprava, pacient může být lehce najezený, 24 hodin před vyšetřením je vhodné omezit nadýmavou stravu.

 

Příchod k vyšetření

UZ pracoviště se nachází v přízemí výškové budovy ve společných prostorách s RTG1. Jakmile se pacient dostaví k vyšetření, hlásí se ve společné evidenci na RTG 1, která je společná pro všechny pacienty na tomto úseku. Zde odpovědný pracovník zkontroluje zadání elektronické verze žádanky v RIS a odešle pacienta k přijímacímu pultu na UZ. Zde pacient odevzdá žádanku a vyčká v čekárně na vyšetření. Pokud nejsou právě vyšetřování žádní nemocní, tak je pacient vyšetřen ihned. Pacient přichází před vyšetřením do kabinky, kde si odloží oděv podle oblasti, která bude vyšetřována a pokračuje podle pokynů pověřeného pracovníka do vyšetřovny.

 

Po vyšetření

Pacienti objednaní z FN Brno (včetně pracoviště reprodukční medicícny a dětské nemocnice)

  • Pacient po vyšetření odchází domů. Lékař ihned po ukončení vyšetření zhotoví nález, který obdrží odesílající lékař elektronicky cestou nemocničního informačního systému.

Pacienti z jiných pracovišť

  • Lékař ihned po ukončení vyšetření zhotoví nález a originál nálezu obdrží pacient nebo jeho zástupce. Kopie nálezu je uložena v archivu UZ pracoviště, elektronická verze nálezu je v radiologickém informačním systému.
  • U složitějších neakutních případů může být nález zhotoven do následujícího pracovního dne.

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001