Tlusté střevo - Irrigografie

Popis metody

Skiaskopie je zobrazovací metoda využívající rentgenové záření. Slouží na zobrazování struktur ve vnitř těla pacienta – jejich tvaru a funkce. Při vyšetření je rentgenové záření aplikováno po nezbytnou dobu, tak aby byla vytvořena série snímků zachycující celou sledovanou oblast nebo zobrazující její funkci. Toto vyšetření je proto spojeno s delším časem vystavení pacienta ionizujícímu záření. Před vyšetřením musíte být ošetřujícím lékařem informován, zdali ve vašem případě je toto vyšetření nutné a nelze jej nahradit jiným vyšetřením, při kterém není užito rengenového záření.

Při vyšetření využíváme kontrastní látku na bazi jodu nebo bária, v případě přecitlivělosti na dané látky uvědomte o tom vašeho ošetřujícího lékaře.

Irrigografie je metoda zobrazení tlustého střeva v dvojím kontrastu.

Při vyšetření tlustého střeva je cestou rourky zavedené do konečníku podána bariová kontrastní látka do tlustého střeva (400-600ml). Dál bude podán vzduch na dosažení dostatečného rozepětí tlustého střeva. Následně budete vyzváni k polohovaní – otáčení tělem kolem svislé osy, tak aby se docílilo co nejlepší pokrytí celého tlustého střeva kontrastní látkou.

V průběhu vyšetření je provedena snímková dokumentace dle standardů Radiologické kliniky. Vyšetření trvá 15-30min.

Před vyšetřením vám bude podáná látka na zabránění křečovitých stavů hladké svaloviny trávícího ústrojí – (butylscopolaminii bromidum), informujte vašeho ošetřujícího lékaře když trpíte myastenii gravis (onemocnění provázené výraznou svalovou slabostí až neschopnosti pohybu), dále jestliže vaše srdce tluče příliš rychle, jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal s úzkým úhlem), který není léčen a jestliže máte zvětšenou prostatu a máte problémy s močením.

Po podání tohoto přípravku neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje až do obnovení normálního vidění. Přípravek může způsobit poruchy akomodace (problémy zaostřit).

Výsledek vyšetření bude dostupný indikujícímu lékaři do 48 hodin. V případě, že lékař není napojen na elektronický informační systém FN Brno, nutno připočíst k tomuto i čas doručení nálezu poštovní službou. O výsledku vyšetření není možné se informovat telefonicky.

Příprava

  • Před vyšetřením tlustého střeva je potřeba použít vyprazdňovací roztok (jeho použití vysvětlí lékař, který toto vyšetření doporučil), případně očistný nálev tlustého střeva.
  • Den před vyšetřením od 18 hodin večer už nic nejíst
  • Před vyšetřením irrigografie je nutné jít na rektoskopii a nález vzít k vyšetření
  • Vyšetření se provádí na RTG PRM Obilní Trh.
  • Lékař musí být informován o vašich alergiích.
  • Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit k vyšetření, volejte, prosím alespoň den předem na telefonní číslo 532233797, v opačném případě vám nemůžeme zaručit náhradní termín vyšetření.

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001