Ozónová terapie

Na naší klinice se užívá účinků ozónu k terapii lumbálních diskopatií = útlak nervových kořenů vyklenutou či vyhřezlou ploténkou. 

Účinky ozonu

  • fungicidní, baktericidní působení
  • virostatické
  • analgetické / antiinflamatorní
  • aktivace cirkulace, revitalizace, imunomodulace, podpora uvolňování a použití kyslíku v těle

Průběh terapeutického zákroku

Vpich provádí zkušený lékař radiolog- pacient leží na břiše, pod kontrolou CT se v místním znecitlivění zavede jehla do blízkosti postiženého (utlačeného) míšního kořene, následně se aplikuje ozon ve stanovené dávce.

Na konci každého ošetření musí pacient zůstat ležet alespoň dvě hodiny na lůžku v poloze na břiše.

Obecně mají malá množství ozonu aplikovaná po delší časové údobí větší terapeutický efekt než velká množství aplikovaná po kratší dobu, proto se výkon provádí  standardně ve čtyřech sezeních.

Vedlejší účinky

Zpravidla je výkon dobře snášen bez závažnějších vedlejších účinků, raritně je popisován výskyt vzduchové embolie, přechodné parézy končetiny.

Kontraindikace

Favismus, hypertyreóza, těhotenství, hypotonie, hypokalcémie, vnitřní krvácení, nedávný infarkt myokardu.

Úhrada

Spoluúčast pacienta za výkon - jedno sezení 200 Kč / obvykle se provádění čtyři sezení (v intervalech po 14ti dnech) tedy celkem 800 Kč

Spoluúčast v případě samoplátce - jedno sezení 5 000 Kč / čtyři série tedy 20 000 Kč. 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001