Nástřik nefrostomie

Popis metody

Skiaskopie je zobrazovací metoda využívající rentgenové záření. Slouží na zobrazování struktur ve vnitř těla pacienta – jejich tvaru a funkce. Při vyšetření je rentgenové záření aplikováno po nezbytnou dobu, tak aby byla vytvořena série snímků zachycující celou sledovanou oblast nebo zobrazující její funkci. Toto vyšetření je proto spojeno s delším časem vystavení pacienta ionizujícímu záření. Před vyšetřením musíte být ošetřujícím lékařem informován, zdali ve vašem případě je toto vyšetření nutné a nelze jej nahradit jiným vyšetřením, při kterém není užito rengenového záření.

Při vyšetření využíváme kontrastní látku na bazi jodu, v případě přecitlivělosti na danou látku uvědomte o tom vašeho ošetřujícího lékaře.

Nástřik nefrostomie (drenážní trubice, pomocí které je odváděna moč z ledviny do zevního sáčku) je výkon, při kterém jodovou kontrastní látku aplikujeme cestou nefrostomie do dutého systému ledvin. Výkon se provádí za sterilních podmínek.

Při výkonu se hodnotí uložení nefrostomie v dutém systému ledviny, její správná funkce, přítomnost ev. konkrementů (kamínků) v dutém systému ledviny a močových cestách. Při nejasné příčině městnání moči je možné zjistit místo uzávěru či zúžení. Samotný výkon není bolestivý, v některých případech je nutné polohování pacienta. V průběhu vyšetření je provedena snímková dokumentace dle standardů Radiologické kliniky. Vyšetření trvá 15min.

Výsledek vyšetření bude dostupný indikujícímu lékaři do 48 hodin. V případě, že lékař není napojen na elektronický informační systém FN Brno, nutno připočíst k tomuto i čas doručení nálezu poštovní službou. O výsledku vyšetření není možné se informovat telefonicky.

Příprava

Před vyšetřením pacient čtyři hodiny nejí, čiré tekutiny může přijímat v množství 100 ml/hod.

  • Lékař musí být informován o vašich alergiích.
  • Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit k vyšetření, volejte, prosím alespoň den předem na telefonní číslo 532233797, v opačném případě vám nemůžeme zaručit náhradní termín vyšetření.

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001