Jak nás najdete

Nemocnice Bohunice 

 • RTG 1 – 1. NP budovy I2
 • Ultrazvuk 1 a 2 – 1. NP budovy I2
 • Ultazvuk 3 - 3. NP budovy L
 • RTG 2 – 2. NP budovy L
 • Angiografické pracoviště – pavilon I 1, 1.PP
 • CT 2 – 3. NP budovy L, CT 3 - 1.PP budovy L
 • MR 3 a PET/MR  – 1. NP budovy Q
 • MR 2 T – 1. NP budovy L
 • Denzitometrie – 1. NP budovy G
 • RTG na KNPT – 1. NP budovy E 
 • Mammodiagnostické centrum - 1.NP Obilní Trh

Mapa areálu - Nemocnice Bohunice

Skiagrafické pracoviště

 • na RTG1 je přístup jednak z přízemí budovy L, jednak vchodem do pavilonu I2;
 • RTG na Klinice nemocí plicních a TBC se nachází ve staré části nemocnice, přízemí pavilonu E.

Skiaskopické pracoviště

 • přístup na pracoviště RTG 2 je z haly v 2. NP pavilonu L.

Ultrazvukové pracoviště

 • přístup na ultrazvukové pracoviště je identický jako na pracoviště RTG 1.
 • třetí ultrazvukový přístroj se nacází ve 3. nadzemním podlaží pavilonu L v areálu pracvštěCT

Pracoviště počítačové tomografie

 • pracoviště CT 2 je ve 3. NP LT od výtahů 1- 3 a též z haly ve 2. NP LT. 
 • přístrj CT 3 se nachází v 1. PP budovy L vrámci Urgentního příjmu

Pracoviště magnetické rezonance a PET/MR

 • přístup na pracoviště MR 3T  je po příjezdové komunikaci k pavilonu Q, která se sestává jednak z chodníku pro pěší a též z vozovky určené pro převoz pacientů k vyšetření. Přístup na pracoviště MR2 je jednak z přízemí LT (kolem MRI pracoviště), jednak též vstupními dveřmi do komunikační věže mezi LT a budovou DTC. 
 • pracoviště MR 2 se nachází v 1. přízemním podlaží budovy L, cestou hlavního vstupu do budovy L.

Angiografické pracoviště a pracoviště intervenční radiologie

 • pracoviště angiografie se nachází v pavilonu I, 1.PP.  Vstupy pro vyšetřované pacienty a určený personál jsou odděleny. Osoby přicházející na   pracoviště procházejí hygienickým filtrem;
 • pracoviště intervenční radiologie se nachází v prostorách pracoviště RTG 2 a je k němu tedy stejný přístup jako na pracoviště RTG2.

Pracoviště denzitometrie

 • přístup je cestou hlavního vstupu do budovy G (budova Psychiatrické kliniky) a posléze vpravo chodbou, která je zároveň čekárnou pro pacienty na denzitometrické vyšetření.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001