Evidence pacientů, dokumentace

Nález je zhotoven v případě akutního vyšetření v co nejkratší době, v ostatních případech do následujícího pracovního dne.

V případě, že dojde k chybě v již dokončeném nálezu a ten je nutné opravit, musí lékař postupovat takto: v opraveném nálezu musí být uvedena formulace „Tímto se ruší předchozí nález tohoto vyšetření ze dne…“. Telefonicky musí být ihned kontaktován ošetřující lékař, kterému musí být sděleno, že došlo ke změně nálezu. Opravený nález musí být vytištěn 1x – a to do archivu RDK,  indikující lékař si nález vyhledá v NIS. Platí pro všechna pracoviště na RDK. Za tento postup zodpovídá lékař, který nález vyhotovil.

Provoz na RDK je plně digitální, veškerá snímková dokumentace je uložena v digitálním archivu FN Brno.

Snímková dokumentace může být uložena na datovém nosiči a může být zapůjčena pověřeným osobám na základě žádanky o zapůjčení snímkové dokumentace nebo na žádost samotného pacienta ( pro osobní potřebu ) proti příslušné platbě, viz.  „Podklad pro platbu v hotovosti dle ceníků FN Brno“ ( S/G/02999/15D25-2 ). Další forma přenosu dat do jiných zdravotnických zařízení je cestou „sítě“, a to rovněž na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Toto provádí pověřený a zaškolený pracovník, a to v pracovní době od 7:00 do 15:00 hod. Žádosti na zhotovení CD nebo o odeslání dat cestou sítě do jiných zdravotnických zařízení se evidují na jednotlivých pracovištích. Nedílnou součástí žádosti o zapůjčení je i podpis přebírající osoby.

Navrácená obrazová dokumentace je archivována 5 let a poté skartována.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001