Cystografie, retrográdní a mikční cystouretrografie

Popis metody

Skiaskopie je zobrazovací metoda využívající rentgenové záření. Slouží na zobrazování struktur ve vnitř těla pacienta – jejich tvaru a funkce. Při vyšetření je rentgenové záření aplikováno po nezbytnou dobu, tak aby byla vytvořena série snímků zachycující celou sledovanou oblast nebo zobrazující její funkci. Toto vyšetření je proto spojeno s delším časem vystavení pacienta ionizujícímu záření. Před vyšetřením musíte být ošetřujícím lékařem informován, zdali ve vašem případě je toto vyšetření nutné a nelze jej nahradit jiným vyšetřením, při kterém není užito rengenového záření.

Při vyšetření využíváme kontrastní látku na bazi jodu, v případě přecitlivělosti na danou látku uvědomte o tom vašeho ošetřujícího lékaře.

Cystografie je vyšetření močového měchýře pomocí do něj aplikované kontrastní látky.

Mikční cystouretrografie je vyšetření močového měchýře a močové trubice včetně fáze močení - mikce.

U žen je sestrou nebo lékařem zavedena cévka do močového měchýře, močový měchýř je naplněn jodovou kontrastní látkou. Lékařem jsou provedeny snímky v standardních projekcích, při zvýšení nitrobřišního tlaku pro průkaz vezikoureterálního refluxu ( návrat moče z močového měchýře do močovodů).

Když ošetřující lékař požaduje zobratit i fázi močení – mikci, pacientka je dál vyzvána k vyprázdnění močového měchýře, snímána rengenovou lampou . V průběhu mikce je provedena snímková dokumentace.

Vyšetření trvá přibližně 15min.

U mužů je lékařem zavedena cévka do zevního ústí močové trubice. Cévka je jištěna nafouklým balónkem, který může způsobit nepříjemný tlak, ne však bolestivost. Cestou této cévky podáváme ředěnou kontrastní látku, při naplnění močové trubice provádíme standardní snímky k zobrazení průběhu, event. zúžení. Když močový měchýř je naplněn jodovou kontrastní látkou, lékařem jsou provedeny snímky v standardních projekcích, při zvýšení nitrobřišního tlaku pro průkaz vezikoureterálního refluxu ( návrat moče z močového měchýře do močovodů).

V případě, že je požadováno zobrazení i fázi močení – mikce, pacient je dál vyzván k vyprázdnění močového měchýře, snímán rengenovou lampou. V průběhu mikce je provedena snímková dokumentace dle standardů Radiologické kliniky.

Vyšetření trvá přibližně 30min.

Výsledek vyšetření bude dostupný indikujícímu lékaři do 48 hodin. V případě, že lékař není napojen na elektronický informační systém FN Brno, nutno připočíst k tomuto i čas doručení nálezu poštovní službou. O výsledku vyšetření není možné se informovat telefonicky.

Příprava

  • Není nutná jakákoliv příprava na vyšetření.
  • Lékař musí být informován o vašich alergiích.
  • Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci dostavit k vyšetření, volejte, prosím alespoň den předem na telefonní číslo 532233797, v opačném případě vám nemůžeme zaručit náhradní termín vyšetření.

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001