Výzkum

Pracoviště se podílelo na mezinárodních multicentrických studiích zaměřených na léčbu neuropatické bolesti a sledování účinnosti a nežádoucích účinků nových opioidních analgetik.

 

  • FENT-INT-26“A study to compare the safety and efficacy of Durogesic (tm) (TTS-fentanyl) with sustainedrelease morphine on strong opioid naive subjects requiring treatment for bchronic low back pain“ v roce 1999

 

  • “A phase II, multicenter, pilot, randomised, ascending dose, double-blind, placebo controlled, dose titration study to determine the safety, maximum tolerated dose and preliminary evidence of efficacy of ralfinamide in the range of 80-320 mg/day in patients with neuropathic pain – 2005
    sponsor Newron Pharmaceuticals S.p.A. 

 

  • Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze II.b, která hodnotí účinnost a bezpečnost různých dávkovacích schémat Alvimopanu v léčbě poruchy střevní činnosti navozené opiáty u pacientů s nádorovým onemocněním., Glaxo Smith Kline rok 2005

 

  • KF 5503/15. A randomized withdrawal, active- and placebo controlled, double blind, multi-centre Phase III. Study assesing safety and efficacy of oral CG5503 PR in subjects with moderate to severe chronic malignant tumor-related pain.

 

  • A multicentre, single-arm open-label study of the repeated administration of Qutenza for the treatment of periferial neuropatic pain.

 

 

Vedoucí pracoviště MUDr. Marek Hakl, PhD., se v rámci působení na jiných pracovištích podílel na 26 klinických studiích, převážně v roli hlavního řešitele, je školitelem několika lékařů doktorandského studia, se kterými se podílí na jejich výzkumné činnosti.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001