Naše oddělení

Oddělení klinické hematologie FN Brno je akreditovaným pracovištěm dle normy ČSN EN ISO 15189:2009 v oblasti klinická hematologie, imunologie, molekulární genetika. Pracoviště je dále je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a certifikátu DNV NIAHO.

Oddělení klinické hematologie se skládá ze dvou pracovišť - z Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích a od 1. října 2010 i z Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) na Obilním trhu. Vzhledem ke svému dominantnímu zaměření na poskytování laboratorních vyšetření v hematologii pro celou nemocnici je organizačně ve FN zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek - SVLS. OKH poskytuje diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocných s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou problematiku těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko – výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality, případně i posudkovou činnost forenzního charakteru.
Významnou charakteristikou oddělení klinické hematologie je, v souladu s koncepcí oboru, úzké propojení klinické a laboratorní části, které bylo také důvodem jeho vyčlenění z původního celku laboratoří nemocnice. Toto uspořádání je nejvýhodnější pro kvalitní pojetí diagnostiky a léčby poruch krve a krvetvorných orgánů včetně hematologických malignit (návaznost na transplantační program) i poruch krevního srážení. OKH vedle úzké spolupráce s Interní hematoonkologickou klinikou a Klinikou dětské onkologie poskytuje konziliární služby všem ostatním lékařským oborům.

 

         ISO15189OKH2015              ISO9001OKH2010                         

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001