Konziliární činnost OKH

Konzultace

V pracovní době poskytuje OKH tyto typy konzultací:

 

1. lékaři OKH

  • konzultace u lůžka pacienta a tel. konzultace pro FN Brno - kl. 1212 (EMOFF)
  • telefonické konzultace pro spádovou oblast – město Brno, region jižní Moravy a ve vybraných případech i celou ČR – 53223 1212 (EMOFF)

 

2. laborantky OKH nebo VŠ nelékař

  • konzultace zaměřené na spektrum vyšetření prováděných OKH, způsoby odběrů a uchování biologického materiálu, expedice výsledků
  • rutinní morfologie - tel.: 53223 2635
  • rutinní a speciální koagulace - tel.: 53223 2637
  • mikroskopické hodnocení nátěrů kostní dřeně - tel: 53223 2634
  • molekulární genetika - tel: 53223 3736
  • laboratoř průtokové cytometrie – tel: 53223 3209

 

V době pohotovostní služby

  • OKH zabezpečuje lékařskou konziliární činnost pod telefonem kl. 1212  (EMOFF)

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001