Granty (aktuálně probíhající)

  • IGA NT13492 (P. Kuglík, L. Pour, PřF MU a FN Brno)

Úloha genetických abnormalit ve vývoji a progresi prekancerózy monoklonální gamapatie nejasného významu (2012 – 2015)

 

  • MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705) (M. Penka, FN Brno)

Biobanka v hematoonkologii (2012-2015)

 

  • IGA NT14575 (R. Hájek, FN Brno)

Klinický význam cirkulujících miRNA v progresi monoklonálních gamapatií (2013-2015)

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001