Historie kliniky

 

Oční klinika FN Brno vznikla v roce 1990 jako samostatné pracoviště v rámci areálu Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Poskytuje komplexní péči o pacienty s očními chorobami po stránce diagnostické i terapeutické. Pomocí špičkového přístrojového vybavení řeší problematiku chorob předního i zadního segmentu oka. Specializuje se na oční mikrochirurgii, zejména na chirurgii předního segmentu oka, včetně transplantací rohovek, problematiku onemocnění sítnice, včetně vitreoretinální chirurgie a oční traumatologii. Zabývá se současně laserovou a chirurgickou korekcí refrakčních vad.

Z titulu akreditovaného klinického pracoviště se podílí na pregraduální a postgraduální výchově lékařů a středních zdravotnických pracovníků. Účastní se také vědecko-výzkumné činnosti. Klinika je vybavena nejmodernější diagnostickou a mikrochirurgickou technikou a díky erudovanému personálu patří mezi špičková pracoviště svého druhu v rámci České republiky.V současné době zajišťuje základní diagnostickou, léčebnou a konziliární péči nejen pro Jihomoravský kraj, ale i pro sousedící regiony.

 

Přednostou kliniky je od jejího založení Prof. MUDr. Eva Vlková,CSc.

 

 

 

 

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001