Cerebro-vaskulární program

Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Brno (KCC FN Brno) vzniklo 1. Lledna 2011 a je v současnosti největším centrem, co do počtu přijímaných pacientů v ČR. Primární spádová oblast našeho centra je cca 350 tisíc obyvatel (Brno a okolí), sekundární spádovou oblastí, pro kterou zajišťujeme některé specializované služby, je 530 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina a Zlínského kraje.

 

V rámci Fakultní nemocnice Brno se na práci KCC podílejí především tato pracoviště:

 • Neurologická klinika (NK)
 • Neurochirurgická klinika (NChK)
 • Chirurgická klinika (ChK)
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (KARIM)
  a Oddělení urgentního příjmu (OUP)
 • Rehabilitační oddělení (RhO)
 • Radiologická klinika (RDK)

 

Cévní mozkové příhody jsou jedním z celospolečensky nejvýznamnějších zdravotních problémů: jsou třetí nejčastější příčinou smrti a daleko nejčastější příčinou invalidity a nesoběstačnosti v dospělém věku.

Za rok 2013 bylo ve FN Brno akutně hospitalizováno 860 pacientů s cévním onemocněním mozku, z toho asi 85-90% na Neurologické klinice, ostatní pak na NChK.

Po rekonstrukci disponuje Neurologická klinika FN Brno:

 • 5 lůžek JIP
 • 8 lůžek iktové jednotky
 • 9 monitorovaných lůžek

Celkem tedy 22 monitorovaných lůžek.

 

Přibližně 85% nemocných je hospitalizováno na intenzívních lůžkách - prakticky všichni, kteří přicházejí v prvních 24 hodinách

Pacienti s cévním onemocněním mozku tvoří 34% přijatých pacientů na Neurologickou kliniku FN Brno, ale obsazují téměř polovinu (47%) lůžkové kapacity, což je dáno podstatně delší ošetřovací dobou těchto nemocných (průměrná ošetřovací doba nemocného s cévní příhodou je téměř o 1/3 delší než u ostatních nemocných).

 • Počet pacientů, kterým je podána intravenózní trombolýza, se ustálil kolem 20%, přičemž do 60 minut je od přijetí do nemocnice je to kolem 77% nemocných, tento ukazatel (rychlost=účinnost) se stále zlepšuje (za poslední rok o 6 procentních bodů).

 

 • Během roku provedeme ve spolupráci s radiologickou klinikou asi 20 endovaskulárních zákroků, tj. uvolnění ucpané cévy pomocí speciálního instrumentária zavedeného do pacientovy mozkové tepny.
 • Neurochirurgové a intervenční radiologové provedli u nemocných s cévním onemocněním mozku v roce 2013 60 zákroků na mozku a mozkových tepnách.
 • V rámci tzv. sekundární prevence bylo provedeno 96 operací zúžených přívodných mozkových tepen.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001