Struktura kliniky

 

 

Ambulantní část

 

Tři ambulance neurochirurgické kliniky fungují každý pracovní den. Na jejich provozu se ve stanovených ordinačních hodinách podílejí všichni lékaři.

 

 

Lůžková část

 

Standardní oddělení A, B

24 + 17 standardních lůžek (z toho 1 lůžko v pokoji s nadstandardním vybavením). Všechny pokoje jsou třílůžkové a jsou vybavené TV s dálkovým ovládáním. Nadstandardní pokoj je jednolůžkový.

 

 

JIP A, JIP B

6 + 9 akutních lůžek JIP. Jednotky intenzivní péče jsou vybaveny monitory vitálních funkcí (monitorace EKG,  invazivních a neinvazivních tlaků, ICP, CPP, saturaci O2 včetně jugulárního bulbu, tělesné teploty), přístrojem pro řízenou hypotermii, třemi defibrilátory, třemi ventilátory pro umělou plicní ventilaci, elektrokardiografem, infusními pumpami a injektomaty, odsávačkami.

 

 

Operační sály

Neurochirurgická klinika má k dispozici 3 operační sály v rámci Centrálních operačních sálů FN Brno. Operační sály jsou vybaveny bezrámovou stereotaktickou operační neuronavigací Stealth Medtronic, třemi operačními mikroskopy - Carl Zeiss a Opton, ultrazvukovým aspirátorem SONOKA 300 a CUSA EXcel,  endoskopickým instrumentariem Carl Storz, stereotaktickým systém Fischer –Leibinger včetně software k rámové navigaci, kortikální stimulací Ojeman, elektrokoagulačním přístrojem Neuro 50, přístrojem k transkraniální i peroperační dopplerovské ultrasonografii Easy Dop DWL, neurofyziologickým intraoperačním monitorovacím systémem Eclipse fy Axon, kompletním neurochirurgickým instrumentáriem včetně setů k mikrochirurgickým výkonům.

 

 

Výkony vyžadující mezioborovou spolupráci

Neuroradiologické výkony jsou prováděny na angiolince Radiologické kliniky FN Brno. Radiochirurgické zákroky jsou prováděny ve spolupráci s Oddělením radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu.

 

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001