Jak to u nás probíhá

Naše porodnice nese titul Baby - friendly hospital – nemocnice přátelská dětem. To znamená, že podporujeme kojení a dodržujeme 10 zásad k úspěšnému kojení.

  Vzhledem k tomu, že průměrná ošetřovací doba se pohybuje v závislosti na stupni nezralosti novorozence od několika týdnů až do půl roku, je rooming-in jedním z hlavních cílů vzrůstající humanizace medicíny.

  • při péči o novorozence na našem oddělení respektujeme a dbáme CHARTY PRÁV DĚTÍ V NEMOCNICI (http://www.fnbrno.cz/prava-pacientu/t1334)
  • naší prioritou je snaha o zajištění neustálého kontaktu matky s dítětem (jestliže jejich zdravotní stav tento kontakt umožňuje)
  • naše oddělení se skládá z několika částí – tzv. oddělení rooming-in je určeno pro donošené novorozence bez zdravotních problémů, intermediární oddělení a jednotka intenzivní péče jsou určeny pro děti nedonošené a nemocné
  • systém rooming-in znamená, že maminka má děťátko u sebe na pokoji a pečuje o něj
  • délka hospitalizace fyziologických novorozenců se pohybuje okolo 3–4 dnů, u dětí nedonošených a nemocných záleží na zdravotním stavu a hmotnosti dítěte
  • do prvního kontaktu se svým dítětem se maminka dostane na porodním sále, kde probíhá první přiložení k prsu
  • s časovým odstupem je děťátko prvně celkově vyšetřeno dětským lékařem a je mu aplikován vitamín K jako prevence krvácivé nemoci
  • každý den probíhá lékařská vizita s dětským lékařem /7:30 – 10:00/
  • průběžně během celého dne probíhají návštěvy dětské sestry na pokojích
  • návštěvní a informační hodiny jsou uvedeny u jednotlivých oddělení
  • za hospitalizace provádíme u novorozenců řadu screeningových vyšetření
  • dokumentace pro miminko při propuštění
   • Zdravotní a očkovací průkaz
   • Zpráva o novorozenci (propouštěcí zpráva pro praktického dětského lékaře)
   • Ortopedický lístek
   • vyplněný a potvrzený dotazník rizika tuberkulózy (odevzdáte praktickému dětskému lékaři)
  • dětské sestře je potřeba nahlásit (do 24 hodin po porodu) obvodního dětského lékaře, u kterého své miminko zaregistrujete, i s telefonním kontaktem
  • Rodiče mají povinnost zaregistrovat miminko do 2 dnů po propuštění z porodnice u praktického lékaře pro děti a dorost

  zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranic  CZ ENG DE

  změnit velikost písma

  Jihlavská 20, 625 00 Brno
  +420 532 23 1111

  NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001