Struktura kliniky

Ambulance a operační sálek

Ambulantní část je kompletně nově vybavena, umožňuje kontroly a doléčení nemocných, provádění všech ambulantních ošetření, okamžitou diagnostiku ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice, zejména Radiologickou klinikou, kde je pro naši potřebu k dispozici prvotřídní ortopantomograf.

Plánované dentoalveolární operace jsou prováděny v lokálním znecitlivění nebo v analgosedaci, každé dopoledne v pracovní dny.

Pacienti s doporučením od svého zubního lékaře se dostaví v pracovní dny v průběhu dopoledne ke vstupnímu vyšetření a objednání na zákrok nebo operaci. Objednávání telefonicky nebo mailem není možné.

Akutní operace provádíme nepřetržitě.

Telefonické informace na čísle 53223 2389, 53223 2331.

 

Specializované ambulance

  • Vyšetření pacientů s nádorem nebo podezřením na nádor
  • kloubní poradna (onemocnění a poruchy čelistního kloubu)
  • vyšetření a plánování operativních korekcí čelistních anomálií
  • ošetření nemocných se zvýšenou krvácivostí a krevními chorobami
  • operativní úpravy bezzubých čelistí před zhotovením zubních náhrad

Telefonické informace na čísle 53223 2389, 53223 2331.

 

Lůžkové oddělení

K dispozici je 28 standardních lůžek, na 3 lůžkách zvýšené sledování, možnost akutního ošetření v celkové anestezii, 1 operační sál je každodenně k dispozici v rámci centrálních operačních sálů.

 

Pohotovostní služba

 

Nepřetržitou stomatologickou pohotovost pracoviště neposkytuje!

 

Stomatologickou službu první pomoci poskytuje v Brně Úrazová nemocnice, Brno - Ponávka 6, budova Koliště 41, telefon 545538421. Ve všední dny je to v době od 17,00 - 7,00 hod. ráno, o víkendech a svátcích nepřetržitě.

Pro čelistní a obličejovou chirurgii klinika zajišťuje nepřetržitou specializovanou lékařskou pohotovostní službu a konziliární vyšetření, úrazy, kolem čelistní záněty pro všechna zdravotnická zařízení a nemocnice města Brna a oblasti jižní Moravy.  Odeslaní pacienti musí mít doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékaře LSPP.

 

Knihovna

Knihovna obsahuje cca 800 svazků monografií, skript a atlasů převážně z oblasti maxilofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie, traumatologie a onkologie, dále pak z oblasti týkající se temporomandibulárního kloubu, implantologie, protetické chirurgie, laserové terapie, onemocnění slinných žláz. K dispozici jsou rovněž české a zahraniční stomatologické časopisy.
Publikace jsou převážně v češtině a angličtině, přístupné zaměstnancům LF a FN Brno, studentům a lékařské veřejnosti. Výpůjčky presenčně nebo absenčně, denně od 8.00 do 12.00 hodin.

Telefonické informace na čísle 53223 2042.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001