Oblast činnosti

 

Klinika úrazová chirurgie LF MU a FN Brno zajišťuje v rámci Traumacentra FN Brno komplexní péči o úrazy a jejich následky, a to buď v rámci vlastní činnosti nebo v úzké součinnosti s dalšími obory fakultní nemocnice. 

Jedná se nejen o úrazy pohybového aparátu, ale též o úrazy dutinové (lebka, hrudník, břicho, pánev) a o sdružená poranění či polytraumata. Bezproblémová mezioborová spolupráce a zajištění jednotné léčebné doktríny v ošetřování úrazů je věcí právě úrazového chirurga.

 

 

Do náplně činnosti Kliniky úrazové chirurgie patří:

 

  • komplexní diagnostika poranění
  • komplexní léčení úrazů jak ambulantní tak za hospitalizace
  • rehabilitace a resocializace úrazových nemocných
  • znalecká a posudková činnost v oblasti úrazové chirurgie
  • pregraduální a postgraduální výchovu v oboru úrazová chirurgie
  • vědecko výzkumná práce v oboru
  • sledování odborné úrovně poskytované péče v oboru.

 

 

Výše uvedená péče je poskytována pro spádovou oblast celého Jihomoravského kraje a velkou část kraje Vysočina. V případě potřeby, zejména hromadných neštěstí a mimořádných událostí, je oblast naší činnosti rozšířena i na ostatní kraje ČR.

 

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001