Vzdělávání

Pregraduální

  • Výuka posluchačů Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno:

3. ročník – interní propedeutika
4. ročník - výuka základů diagnostiky a léčby plicních nemocí a tuberkulózy formou praktické stáže a seminářů
6. ročník – výběrové stáže před státními zkouškami

 

Postgraduální

  • ve spolupráci s Univerzitním onkologickým centrem pořádáme každý měsíc odborné semináře
  • měsíční stáž lékařů připravujících se ke zkoušce z interního základu
  • na klinice pracují interní a externí postgraduální studenti s tématy svých prací:

 

MUDr. Pavel Turčáni -Význam nemedikamentózní léčby u chronické obstrukční plicní nemoci.
MUDr. Bohdan Kadlec – Sledování změn hemokoagulace a hemostázy u nemocných s bronchogenním karcinomem.
MUDr. Irena Vašutová – Prognostické a prediktivní faktory účinnosti léčby bronchogenního karcinomu
MUDr. Lenka Babičková – Prognostický význam genového polymorfismu promotoru matrix-metalloproteinázy 1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu
MUDr. Jana Kaplanová – Zhodnocení přínosu scintigrafického vyšetření Tc-99m-MIBI pro stanovení diagnózy a prognózy u nemocných s bronchogenním karcinomem léčených chemoterapií.

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

  • Spolupráce s Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví:

PSS v onkologii (Skřičková).
Kurz paliativní medicíny (Skřičková, Tomíšková).
Školící místa v diagnostice a léčbě bronchogenního karcinomu pro pneumology, onkology, internisty (Kaplanová).
Školící místa v asthma bronchiale
Školící místa v péči o nemocné s respirační insuficiencí  
Školící místa v základech bronchoskopie (Skřičková)
Školící místa ve zhoubných nádorech plic, pleury, mediastina (Kaplanová)
Školící místa v intersticiálních plicních procesech (Binková)
Školící místa ve funkčním vyšetření plic (Merta)
Školící místa v bronchoalveolárních lavážích BAL (Skřičková)

 

Odborné semináře pro střední zdravotnické pracovníky.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001