Naše klinika

1.  Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, pracoviště Bohunice - Jihlavská 20

lůžková a ambulantní část kliniky

 • Oddělení A - 20 lůžek - pavilon E
 • Oddělení B - 24 lůžek - pavilon E
 • Oddělení C - 15 lůžek - pavilon F
 • Specializovaná geriatrická ambulance - pavilon D1
 • Příjmová ambulance kliniky - je součástí DTC nemocnice pavilon X

 

P4062600 kopie_M_120.jpg

P4062602 kopie_M_120.jpg

P4062605 kopie_M_120.jpg

 

2.   Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, pracoviště Bohunice - Kamenice 3

výuková základna LF MU

Pracovníci

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, vedoucí pracovníci: 

 • MUDr. Jana Hrubanová - vedoucí lékař odd. A
 • MUDr. Vlasta Polcarová – vedoucí lékař odd.B a lékař pověřený zastupovat vedení
 • MUDr. Hana Šimáčková, vedoucí lékař odd. C
 • Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. vedoucí lékař specializované geriatrické ambulance
 • staniční sestry:

                         oddělení A - Zdeňka Matoušková

                         oddělení B - Mgr. Milena Kupková

                         oddělení C - Mgr. Michaela Kaňová

 • sekretářka: Hana Cahová
 • dokumentátorka: Milada Bartoňková, DiS.

Mimo uvedených pracovníků na klinice pracuje (včetně školských a doktorandských míst) dalších 24 lékařů: 28 nelékařských zdravotnických pracovníků (zdravotních sester) z toho sester - specialistek (s ukončeným PSS) je 13, dále 2 diplomované specialistky (VOŠ), 3 bakalářky (absolventky VŠ) a 4 sestry s ukončeným magisterským vzděláním.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001