Informace pro lékaře

Pracovní skupiny

Geriatrie jako medicínská odbornost byla zavedena při původním geriatrickém oddělení FN Brno (Bohunice) v roce 1995. Na ně pak navazuje klinika, jak bylo vysvětleno již dříve.
Během roku 2004 došlo k splynutí a plnému funkčnímu propojení Kliniky geriatrie a Městského interního oddělení do jednoho funkčního celku – Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství. Splynutí obou původně zcela samostatných a na sobě nezávislých pracovišť umožnilo jejich větší flexibilitu. Naše klinika se nově zapojila do sítě školících univerzitních geriatrických pracovišť v rámci Evropy pod patronací EUGMS s možností stáží pro zahraniční lékaře.
V současnosti se stala klinika výukovou základnou pro studenty lékařské fakulty pro obor geriatrie, ošetřovatelství a bakalářské studium i magisterské studium ošetřovatelství. Společným jmenovatelem pro přijímané nemocné je nejen multimorbidita, ale často i dysaptibilita.

Jak k nám odesílat pacienty:

Klinika primárně přijímá interně nemocné ze spádové oblasti města Brna čítající cca 120 000 obyvatel a to bez ohledu na věk. KIGOPL těstě spolupracuje se všemi klinikami a odděleními FN Brno, od kterých po vzájemné dohodě přijímá nemocné k diagnostice, léčbě a rehabilitaci. V jednotlivých případech lze postup postup při přijetí nemocného modifikovat individuálně podle aktuálních možností pracoviště a vždy po předchozí dohodě mezi ošetřujícím lékařem v klinické ambulantní praxi a vedením kliniky.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001