Naše klinika

Klinika infekčních chorob (dále jen KICH) zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné (nad 18 let věku) s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob ze spádové oblasti Brno-město, Brno-venkov, okresů Blansko, Vyškov, části okresů Břeclav a Žďár nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že KICH je jediná svého druhu na jižní Moravě, zabezpečuje konziliární službu a péči o všechna těžká onemocnění přenosnými chorobami z celého jihomoravského regionu, a to buď ambulantně v příjmových nebo odborných ambulancích nebo za hospitalizace na lůžkové části kliniky a jednotce intenzivní péče. KICH dále zabezpečuje izolaci nemocných s přenosnými chorobami nebo s podezřením na ně a diferenciální diagnostiku při podezření na přenosnou chorobu. KICH je zařízením pro izolaci dospělých nemocných s karanténními chorobami a osob podezřelých z nákazy těmito nemocemi: cholera, žlutá zimnice a pravé neštovice. Preventivní opatření před nákazou infekčními nemocemi před výjezdem do ohrožených oblastí světa zabezpečuje KICH v ambulanci cestovní medicíny. Dále KICH zajišťuje péči o nemocné s parazitárními a tropickými nemocemi, péči o HIV pozitivní a nemocné s AIDS. Klinika má statut AIDS centra a v této oblasti též pečuje o děti a rodičky. KICH také zabezpečuje preventivní očkování proti vzteklině a péči o alergické nemocné v případě jiného druhu očkování, resp. péči o nemocné s postvakcinačními komplikacemi. Na JIP KICH jsou hospitalizováni pacienti se selhávajícími vitálními funkcemi nebo s již definovaným selháním jedné či více vitálních funkcí, u kterých je vysloveno podezření na infekční onemocnění.

 

Struktura kliniky

 • Lůžková část - od 1. února 2005 je součástí KICH i Oddělení D Kliniky interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství (KIGOPL). V rámci Oddělení 2 pro něj bylo vyčleněno 15 lůžek.
 • Ambulantní část

 

Lůžková část

 • Oddělení 1: zaměření na neuroinfekce, Lymeskou boreliózu, kapénkové infekce a antropozoonózy. Počet lůžek 30
 • Oddělení 2: zaměření na virové hepatitidy. Počet lůžek 33 (18 lůžek KICH, 15 lůžek KIGOPL - D)
 • Oddělení 5: zaměření na infekce GIT, parazitární a tropické nákazy. Počet lůžek 29
 • JIP: intenzivní péče. Počet lůžek 6, z toho 3 s možností arteficiální ventilace

 

Diagnózy u hospitalisovaných pacientů

Střevní infekce 42%, Lymeská borrelioza 13%, Erysipel 12%, Uroinfekce 10%, Hepatopathia 8%, Herpes zoster 7%, Inf. mononukleosa 4%, Neuroinfekce 3%, Sepse 1%

 

Ambulantní část

 • příjmová ambulance
 • specializované ambulance
 • hepatologická, pro neuroinfekce a Lymeskou boreliózu, pro tropické a parazitární nemoci, pro antropozoonózy, pro antirabické očkování, cestovní medicína, AIDS centrum

 

Pracovníci

 • Lékaři: 20, (včetně 5 školských pracovníků)
 • NLZP (SZP): 58
 • PZP: 13
 • THP: 2

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001