Vědeckovýzkumná činnost

  1. Výzkumný projekt č. IGA MZ ČR č. NM 7146-3/2002 (hlavní řešitelé Ševčík P, Hrazdilová O, Šerý O): Genetický podklad vnímání akutní bolesti úspěšně dokončen závěrečnou zprávou v lednu 2005 – kategorie B.
  2. Peroperační řízená hypotermie u operací intrakraniálních aneuryzmat - IGA MZ ČR č.7671-3, 2002 – 2005.
  3. Použití akutní normovolemické hemodiluce pro odstranění rizik spojených s transfuzí alogenní krve u onkourologických výkonů a zjištění jejího vlivu na hemodynamické a hemokoagulační parametry. NR/ 8858-3, 2006-9.
  4. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neuroprotektivní metoda v neurochirurgii. NR / 8837-3.

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001