Kde nás najdete

Ambulance, administrativní a šatnové prostory jsou umístěny v prostorách 1. NP LT a 2. NP budovy I2.

Anesteziologický úsek

Převažující část anesteziologické péče je poskytována na Centrálních operačních sálech I a v prostorách oddělení KICH, KÚČOCH, OrtK, PK, RDK, KPRCH a UK, jež vyžadují spolupráci oboru anesteziologie a resuscitace, a jsou příslušnými obory dány k dispozici k poskytování anesteziologické péče, musí vyhovovat prostorově, členěním, umístěním a technickým vybavením - přívod elektrického proudu, vody, medicinálních plynů.


Úsek resuscitační a intenzivní péče

Je umístěn ve 2. NP budovy I2. Pro poskytování resuscitační péče je třeba z pro každé resuscitační lůžko zajistit prostor o rozloze alespoň 25m2. Rozloha, členění a uspořádání resuscitačního úseku musí umožnit plynulý provoz, splnění úlohy oboru anesteziologie a resuscitace v systému léčebně-preventivní péče a důsledného uplatňování ochranného režimu proti nozokomiálním  nákazám).


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001