Intenzivní péče

Charakteristika lůžkové části

Na lůžkových odděleních  KARIM je poskytována nejnáročnější intenzivní péče, péče resuscitační. Jsou zde přijímáni nemocní s hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí nebo orgánových systémů tj. nejčastěji vědomí, dýchání, oběhu nebo ledvin. Je prováděna podpora těchto orgánů a jejich funkcí, ať už pomocí léků nebo přístrojů jako jsou ventilátory, přístroje pro dialýzu apod.

Je poskytována intenzivní péče multidisciplinárního charakteru, tzn. péče o nemocné s širokým spektrem onemocnění. K dispozici je celá škála nejmodernější techniky, opominout nelze ani vysokou úroveň ošetřujícího perzonálu.

V současné době jsou v provozu 4 oddělení (ORIM I-IV), která poskytují péči multioborového charakteru o pacienty jak přijímané přes Oddělení urgentního příjmu, tak z ostatních klinik FN Brno a konziliárně také z ostatních pracovišť našeho regionu. Důležitou roli hraje skutečnost ustanovení Traumacentra v naší nemocnici  s nutností zajištění péče o poměrně velký počet zejména polytraumatizovaných nemocných a stálé připravenosti oddělení na akutní příjmy.

Lékaři i sestry lůžkových oddělení KARIM se významně podílí na pre- i postgraduálním vzdělávání lékařů i NLZP a je akreditovaným pracovištěm pro výuku intenzivní péče.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001