Přehled školících akcí

 • Školení pro vydání funkční licence ČLK – Transesophageální echokardiografie
 • Školení pro získání funkční licence ČLK – Invazivní diagnostická kardiologie
 • Školení pro získání funkční licence ČLK – Intervenční kardiologie
 • Stáž ke získání funkční licence ČLK – Elektrofyziologie a katetrizační ablace
 • Stáž ke získání funkční licence ČLK – Trvalá kardiostimulace – implantace PM + ICD
 • Seminář – Péče o nemocné se srdečními vadami
 • Seminář – Aktuality v léčbě hypertenze
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Ischemická choroba srdeční)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Chlopňové vady, periferní tepny, prevence)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Arytmie)
 • Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Kardiomyopatie, hypertenze)
 • Kurz – Akutní koronární syndromy
 • Kurz – Základní kurz v echokardiografii
 • Kurz – Srdeční arytmie + náhlá smrt

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001