Ambulance plicní hypertenze

Program plicní hypertenze sdružuje péči o pacienty s diagnózou plicní arteriální hypertenze a trombembolické plicní hypertenze. Vzhledem k relativní vzácnosti těchto diagnóz (odhadovaná prevalence idiopatické plicní arteriální hypertenze se pohybuje okolo 2-15/1 milion obyvatel) a úzkém diferenciálně diagnostickém vztahu k vrozeným srdečním vadám  vyžaduje diagnostika a léčba těchto onemocnění zkušenosti a  komplexní přístup s dostupností moderních invazivních i neinvaziních metod.

Na Interní kardiologické klinice provádíme komplexní diferenciální diagnostiku a léčbu plicní hypertenze (idopatické, ve spojení s vrozenými srdečními vadami, systémovými a infekčními onemocněními i trombembolické plicní hypertenze), v léčbě plicní arteriální hypertenze úzce spolupracujeme s Centrem pro plicní hypertenzi II. interní kliniky VFN a 1.LF UK v Praze.

Známky onemocnění plicní arteriální hypertenzí jsou často pozdní, je třeba jim věnovat náležitou pozornost:

Příznaky:

 • dušnost
 • únavnost
 • závratě
 • synkopy
 • otoky
 • bolesti na hrudi

Fyzikální nález:

 • akcentace II. ozvy
 • šelest trikuspidální regurgitace
 • otoky
 • cyanóza

EKG vyšetření:

 • P pulmonale
 • známky hypertrofie pravé komory

Funkční vyšetření plic:

redukce difúzní kapacity plic neodpovídající redukci plicních objemů (FVC (%)/DLCO (%)>1.8)

Echokardiografický screening plicní hypertenze je indikován u:

 • pacientů se systémovou sklerodermií pravidelně  v ročních intervalech
 • pacientů s ostatním systémovým onemocněním pojiva při podezřelých symptomech
 • příbuzných nemocného s plicní arteriální hypertenzí každých 3-5 let
 • pacientů s portální hypertenzí
 • pacientů po léčbě anorektiky (aminorex, fenfluramin, dexfenfluramin)
 • pacientů s HIV+

Kontakt: MUDr. Marian Felšöci, Ambulance plicní hypertenze, tel. 53223 3075, 53223 3173


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001