Sekce nádorové cytogenetiky

se zabývá aplikací cytogenetických a molekulárně cytogenetických metod při sledování chromosomových změn v maligních liniích onkohematologických pacientů. Umožňuje stanovení frekvence těchto změn v době diagnozy a v průběhu léčby. Materiálem pro sledování těchto změn jsou buňky kostní dřeně v přímém zpracování nebo po kultivaci a B lymfocyty z periferní krve po stimulaci u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. Významnou součástí je vyšetřování dětských pacientů se solidními nádory. Jsme jedno z mála pracovišť, které tkáň těchto nádorů cytogeneticky vyšetřuje po kultivaci.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001