Pracovní skupiny

V rámci hematoonkologie existují desítky diagnóz a není v silách jediného pracovníka nastudovat do hloubky všechny problémy. V rámci snah o zefektivnění odborné práce na klinice vznikly pracovní skupiny zabývající se jednotlivými hematoonkologickými diagnózami. Jsou to skupiny leukemická, lymfomová, myelomová a transplantační. Úkolem členů těchto skupin je mimo jiné vytvořit diagnostické a terapeutické standardy pro všechny základní hematoonkologické diagnózy. Lze tak v rámci kliniky dosáhnout kvalitních a vyčerpávajících znalostí potřebných k řešení problémových situací, které vyvstávají během diagnostiky a léčby našich pacientů. V rámci skupin se provádí vědeckovýzkumná činnost orientovaná na specializované problémy dané choroby. Výsledky práce těchto skupin jsou pravidelně prezentovány na seminářích naší kliniky, na kongresech a v odborné literatuře u nás i v zahraničí.

 

Pracovní skupiny


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001