Návody a protokoly

Interní hematoonkologická klinika se snaží o aplikování tzv. “evidence-based medicine”. Na důležité a ekonomicky náročné postupy má vypracována pracovní schémata. Tato se stále aktualizují a rozšiřují...

Interní hematoonkologická klinika se snaží o aplikování tzv. “evidence-based medicine”. Na důležité a ekonomicky náročné postupy má vypracována pracovní schémata. Tato se stále aktualizují a rozšiřují.

Po kontaktování vedení kliniky je možné přistoupit na sdílení diagnosticko-léčebného protokolu jinému pracovišti.

Uvádíme výčet některých postupů se zavedenými protokoly:

 • Akutní myeloidní leukemie dospělých
 • Akutní lymfoblastická leukemie dospělých
 • Terapie trombotické trombocytopenické purpury
 • Aplastická anémie
 • Indikace, kontraindikace a metoda provedení bronchoalveolární laváže
 • Prevence “overwhelming postsplenectomy infection”
 • Reimunizace po transplantaci krvetvorných buněk 
 • Souhrn protokolů týkajících se odběrů a konzervace transplantátů krvetvorných buněk, vysokodávkované chemoterapie a profylaxe komplikací po transplantaci
 • Léčba mnohočetného myelomu protokolem CMG 2002.
 • Vyšetřování nemocných s horečkami nejasného původu
 • Protokoly pro léčbu nemocných s Hodgkinovou chorobou a nehodgkinskými lymfomy
 • Protokol pro léčbu pacientů s folikulárními lymfomy
 • Léčba nemocných s chronickou myeloidní leukemií

Dále existuje řada standardních operačních postupů a ošetřovatelských návodů.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001