Urogynekologické centrum

Urogynekologické centrum se nachází na obou pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno

 • na pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích

 • na pracovišti reprodukční  medicíny (PRM) v porodnici na Obilním trhu

 

Výhody pracoviště

 • Jsme univerzitní pracoviště kompletním klinickým zázemím a zkušeným týmem

 • Dlouhá tradice rámci regionu i celé České republiky

 • Dlouholeté zkušenosti s diagnostikou a léčbou

 • Léčba ověřenými a spolehlivými metodami

 • Individuální přístup k pacientce

 

 

 

 

 

 

 

Elektrická myostimulace přístrojem Phyaction

 

Moderní přístrojové vybavení 

 • moderní Urodynamický přístroj Libra MMS

 • Ultrazvukový přístroj Dornier Performa

 • Cystoskop firmy Wolf

 • Gynekologické vyšetřovací instrumentárium


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001