O onkogynekologickém centru

Řešení problematiky gynekologických zhoubných nádorů má na našem pracovišti dlouholetou tradici.

Onkogynekologické centrum FN Brno je akreditováno MZ ČR pro poskytování superspecializované péče v oblasti gynekologických malignit udělením tzv.Statutu centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii.

Jeho neoddělitelné součásti představují lůžková a ambulantní část zajišťující komplexní péči o pacientky s gynekologickými zhoubnými nádory a s karcinomem prsu. Lůžkové oddělení onkogynekologie disponuje 20 lůžky včetně jednoho nadstandardního pokoje.

Zde je částečně zajišťována předoperační diagnostika gynekologických a mamárních malignit, dále pooperační péče o pacientky po radikálních operačních výkonech a aplikace systémové chemoterapie.

Další součástí je ambulantní trakt, který prezentují jednotlivé ambulance. Ambulance onkologické prevence a klinické onkogynekologie zajišťuje diagnostiku přednádorových stavů a dispenzarizaci pacientek po skončení komplexní onkologické léčby. 

Ambulance disponuje mj. digitalizačním videořetězcem pro zpracování a přenos dat v diagnostice přednádorových stavů dolního genitálního traktu.

Další součástí ambulantního zázemí jsou ambulance ultrazvuková se zaměřením na předoperační staging gynekologických zhoubných nádorů, ambulance pro onemocnění prsu a ambulance klinické onkologie. Rozvíjíme všechny směry onkogynekologické operační léčby.

Rutinně využíváme techniku biopsie sentinelové uzliny u karcinomu vulvy, hrdla děložního a prsu, rozvíjíme superradikální operační léčbu u pokročilých zhoubných nádorů vaječníku a vejcovodu, provádíme celé spektrum radikální laparoskopické operativy, včetně systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

Zajišťujeme rovněž celé spektrum radikálních fertilitu zachovávajících operačních výkonů s preferencí endoskopického přístupu u pacientek s  neukončenými reprodukčními plány. Již více než 20 let je na našem pracovišti funkční senologický program, v rámci kterého poskytujeme komplexní péči v diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientek s karcinomem prsu.

 

as. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.

Vedoucí onkogynekologického centra FN Brno


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranic



CZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001