Vzdělávání

 

  • Na ambulancích DTC se vzdělávají čeští i zahraniční studenti medicíny LF MU. Jak po stránce  praktické výuky s diagnostikou a léčbou onemocnění a úrazů, tak po stránce
  • teoretické.
  • Současně se zde školí lékaři pracující v oboru jednotlivých klinik, příbuzných a spolupracujících oborů formou studijních pobytů a stáží v období přípravy ke kvalifikační atestační zkoušce.
  • Lékaři v rámci kontinuálního vzdělávání se zúčastňují seminářů a konferencí a to i ve spolupráci s NLZP.
  • Mimo uvedené je na našem pracovišti dodržován systém odborných seminářů zaměřených především na aktuality z oboru, jichž se účastní lékaři i NLZP.
  • NLZP se účastní odborných seminářů, kongresů, konferencí a školení, pořádané různými odbornými firmami zabývajícími se zdravotnickou problematikou.
  • NLZP získávají specializaci v oboru, ve kterém pracují, na NCO NZO Brno.
  • Také zde absolvují praxi NLZP -  SZŠ, VOŠ, bakalářské a magisterské studium na LF MU.
  • Všeobecné sestry se zúčastňují tematických kurzů pořádaných NCO NZO Brno.
  • 1x měsíčně pořádáme semináře na aktuální téma zaměřené na problematiku pracoviště a požadavkům NLZP pracujících na našem pracovišti.

 

 

 

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001