Vzdělávání

Pregraduální

Na Dermatovenerologickém oddělení probíhá praktická výuka posluchačů bakalářského studia ošetřovatelství LF MU.

 

Postgraduální

Pro kontinuální vzdělávání lékařů připravuje naše pracoviště pravidelně nejméně 2x ročně regionální seminář s přednáškami zajišťovanými pracovníky DVO.

Mimo uvedené je na našem pracovišti dodržován systém odborných seminářů zaměřených především na aktuality z oboru, jichž se účastní lékaři, VŠ i ostatní zdravotničtí pracovníci.

 

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  • NLZP se účastní odborných seminářů, sjezdů pořádaných v rámci ČAS, dermatovenerologické společnosti sester.

  • NLZP mají možnost získat specializaci na NCO NZO Brno.

  • Účastní se na školeních, které pravidelně pořádají různé firmy se speciálním zdravotnickým materiálem.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001