Struktura kliniky

Lůžková část


•    standardní oddělení A – všeobecná chirurgie
pavilon L, 6. NP, tel.: 532 232 026
Oddělení disponuje 25 lůžky, z nichž 1 lůžko je na nadstandardním pokoji.


•    standardní oddělení B – všeobecná chirurgie 
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 232 027
Oddělení disponuje 16 lůžky, z nichž 1 lůžko je na nadstandardním pokoji.


•    standardní oddělení C – všeobecná  chirurgie
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 231 802
Oddělení disponuje 16 lůžky, z toho 1 lůžko na nadstandardním pokoji.

 

•    standardní oddělení CH – všeobecná krátkodobá chirurgie
pavilon CH, 4. NP, tel.: 532 231 321 307
Oddělení disponuje 18 lůžky, z toho 3 lůžka na nadstandardním pokoji, 1 lůžko apartmán


•    oddělení JIP 1 – jednotka intenzivní péče
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 232 021
12 monitorovaných lůžek 

•    oddělení JIP 2 – jednotka intenzivní péče
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 232 028
6 monitorovaných  lůžek 

 

Ambulantní část

Ambulance chirurgická akutní a příjmová (společně s ambulancí úrazové chirurgie) - pavilon CH 


•    evidence a kartotéka – nepřetržitě - telefonní kontakt: 532 233 175
•    chirurgická ambulance – nepřetržitě - telefonní kontakt: 532 232 847

 

Všeobecné ambulance a specializované poradny chirurgické kliniky v DTC (pavilon X, 4.NP)

 

 

Spolupráce s Oddělením klinické psychologie

Klinika úzce spolupracuje s Oddělením klinické psychologie (OKLP). Lůžkovou i ambulantní komplexní psychologickou péči zajišťuje pro pacienty psycholog Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D. – pro pacienty Chirurgické kliniky konzultace za hospitalizace, po propuštění nebo po telefonické domluvě. 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001