Výzkum, studie, přednášková činnost

Klinický výzkum, klinické zkoušky

Klinické zkoušky se provádí na oddělení CS v případě potřeby a po odsouhlasení vedením FN Brno. Jsou realizovány ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi, např. s Českou společností pro sterilizaci, SZÚ Praha aj., event. zainteresovanými odbornými firmami, jinými zdravotnickými zařízeními apod. v oblasti sterilizace, dezinfekce nebo přípravy sterilních zdravotnických prostředků.

Studie

Jsou realizovány dle zadání nebo jako dílčí úkoly v rámci FN Brno, ve spolupráci s odbornými společnostmi, event. odbornými firmami nebo zdravotnickými zařízeními aktivními v dané problematice

Přednášky

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na vzdělávání v rámci FN Brno, České společnosti pro sterilizaci, ČAS, NCO NZO Brno, jiných odborných společností apod.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001