Vzdělávání

Pregraduální

Na COS je zabezpečena výuka studentů lékařské fakulty a studentů biomedicínského inženýrství. V pregraduální výchově NLZP je realizována praktická výuka - vyšší zdravotní škola, bakalářské studium.

 

Postgraduální

COS ve spolupráci s příslušnou klinikou zabezpečují postgraduální výchovu spojenou s operační činností.

 

Pro nelékařské  zdravotnické pracovníky

V postgraduální výchově NLZP je ve spolupráci s NCONZO realizováno specializační studium perioperačních sester a odborná praxe, specializační studium pro anesteziologické sestry. V rámci kurzu pro pomocný zdravotnický personál probíhá na COS i praktická výuka se získáním odbornosti „sanitář pro operační sály“.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001